02

03

04

2016

articles

กัญชาไฮบริด

กัญชาไฮบริดผสมผสานพันธุกรรมของทั้งกัญชาซาติว่าและกัญชาอินดิก้า ซึ่งโดยปกติจะมีลักษณะเด่นของของทั้งกัญชาสองชนิดขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ พัฒนาขึ้นเพื่อนำจุดดีของกัญชาชนิดต่างๆมาผสมกันและปรับปรุงจนได้สายพันธุ์ที่ดีกว่าเดิม

กัญชาอินดิก้า

กัญชาอินดิก้ามีใบอวบและมีวงจรชีวิตสั้น ปลูกได้ง่ายและให้ผลผลิตรวดเร็ว ต้นของกัญชาอินดิก้ามีขนาดเล็ก มักจะสูงไม่เกิน 6 ฟุต เหมาะกับการปลูกในเขตภูมิอากาศหนาวเย็น เหมาะกับการปลูกอยู่ในร่ม ซึ่งกัญชาชนิดนี้มียางที่เข้มข้นจึงนิยมนำมาสกัดยางหรือสารสกัดอื่นๆ มีฤทธิ์ช่วยให้ผู้สูบรู้สึกผ่อนคลาย

news

กัญชาซาติว่า

กัญชาซาติว่ามีใบเรียวกว่าและมีวงจรชีวิตที่ยาวกว่ากัญชาอินดิก้า กัญชาซาติว่าบางพันธุ์มีลำต้นสูงถึง 25 ฟุตแต่ส่วนมากจะมีความสูงไม่เกิน 12 ฟุต เหมาะกับการปลูกในเขตภูมิอากาศอบอุ่นจึงมักจะพบได้ในภูมิประเทศแถบอาเซียน เม็กซิโกและอเมริกาตอนกลาง มีฤทธิ์กระตุ้นสมองให้มีพลังงานและความคิดสร้างสรรค์