น้ำมันกัญชา (CBD Oil) มีผลข้างเคียงหรือไม่?

ในปัจจุบันมีชาวอเมริกันจำนวนมากที่หันมาใช้น้ำมันกัญชาเพื่อช่วยเกี่ยวกับความเจ็บปวด, ความวิตกกังวล และ การนอนหลับ ทั้งยังมีหลายคนที่เลิกใช้ยาที่สั่งโดยแพทย์หรือเภสัชกรแล้วหันมาใช้น้ำมันกัญชาแทน แต่น้ำมันกัญชาที่คนนิยมใช้กันนี้มีผลข้างเคียงหรือไม่?

น้ำมันกัญชาปลอดภัยไหม?

คำตอบสั้นๆ คือ ปลอดภัย โดยที่ผ่านมาไม่มีการบันทึกว่ามีการบาดเจ็บจากการใช้สาร CBD และผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถใช้น้ำมันกัญชาได้ในปริมาณมากโดยไม่มีผลข้างเคียง ซึ่งตามผลการวิจัยในปี 2011 หากได้รับสาร CBD ในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน มนุษย์ยังสามารถต้านทานต่อสาร CBD ได้ดี ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากกว่าปริมาณที่ผู้ใช้ทั่วไปได้รับต่อเดือน

นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังพบว่าน้ำมันกัญชาช่วยผู้ติดยาเสพติดจากการเสพยาเสพติดอันตรายอย่าง โคเคน และ โอปิออยด์ ทั้งยังมีผู้ที่ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์หรือเภสัชกรที่หันมาใช้น้ำมันกัญชาแทนยาต่างๆ เช่น ยา Klonopin สำหรับอาการวิตกกังวล, ยา Ambien สำหรับการนอนหลับ, ยา Vicodin สำหรับอาการปวด, และยา Adderall สำหรับโรค ADHD ซึ่งยาทั้งหมดที่กล่าวมีฤทธิ์ที่ทำให้เสพติด ดังนั้นน้ำมันกัญชาจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

โดยสาร CBD ไม่มีฤทธิ์ที่ทำให้มึนเมาเหมือนกับสาร THC เพราะฉะนั้นหนึ่งในคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของสาร CBD สำหรับผู้ที่ต้องการการบรรเทาอาการทางการแพทย์คือ ไม่มีอาการมึนเมาที่เป็นผลข้างเคียงจากการใช้สารสกัดนี้

ผลข้างเคียงของน้ำมันกัญชา

แม้ว่าสาร CBD จะไม่ได้มีฤทธิ์ที่ทำให้มึนเมาเหมือนกับสาร THC แต่มันมีผลต่อระบบเอนโดรแคนนาบินอยด์ของร่างกายและความเร็วของสารสื่อประสาท ทำให้มันมีประโยชน์ต่ออาการอย่าง อาการวิตกกังวล, อาการนอนไม่หลับ, โรคลมชัก, โรคสมาธิสั้น และ อาการเจ็บปวดเรื้อรัง

การเปิดเผยทางวิทยาศาสตร์ในปี 2017 พิจารณาถึงความปลอดภัยและผลข้างเคียงของสาร CBD และพบว่าผลข้างเคียงที่พบมากที่สุดจากการใช้น้ำมันกัญชาคือ

* อาการอ่อนเพลีย
* อาการท้องร่วง
* การเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหารและน้ำหนักตัว

ตามข้อมูลจากหนังสือ Healing with CBD: How Cannabidiol Can Transform Your Health Without the High เขียนโดย Eileen Konieczny, RN และ Lauren Wilson พบว่าผลข้างเคียงจากน้ำมันกัญชาที่พบมากที่สุดคือ อาการเวียนศีรษะ, อาการเซื่องซึม, อาการง่วงนอน, ภาวะอยู่ไม่นิ่ง, ถ่ายอุจจาระเหลว, อาการสั่นกระตุก และมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น

ในหนังสือเล่มนี้ Konieczny และ Wilson ยังทำการค้นคว้าถึงผลข้างเคียงของสาร CBD ที่พบได้ไม่บ่อยนักคือ อาการหงุดหงิด, อาการชักเกร็งที่เพิ่มขึ้น, ความอยากอาหารที่ลดลง, อาการตื่นตัว, ใจสั่น และอาการนอนไม่หลับ ทั้งนี้ยังมีการรายงานถึงผลข้างเคียงอย่างอาการปวดหัวที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ทิงเจอร์น้ำมันกัญชาที่มีคุณภาพต่ำ

ผลข้างเคียงหลายๆ อย่างของน้ำมันกัญชานั้นอาจจะเกิดจากปริมาณที่ใช้ หรือ น้ำมันที่มีคุณภาพต่ำ ดังนั้นการค้นคว้าอย่างละเอียดเพื่อหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CBD จึงมีความสำคัญมาก

การออกฤทธิ์แบบสองลักษณะของสาร CBD

การออกฤทธิ์ของสาร CBD ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ เนื่องจากกัญชามีความสามารถในการผลิตสารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าใช้ในปริมาณมากหรือน้อย สำหรับกัญชาที่มีสาร THC ในปริมาณมาก จะมีฤทธิ์แบบสองลักษณะที่ชัดเจนคือ จะรู้สึกเคลิบเคลิ้มผ่อนคลายเมื่อได้รับสาร THC ในปริมาณน้อยถึงปานกลาง แต่จะรู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวลเมื่อบุคคลเดียวกันนั้นได้รับสารในปริมาณที่มากกว่า

สำหรับสาร CBD ฤทธิ์แบบสองลักษณะจะมีความชัดเจนเมื่อพิจารณาความสามารถของน้ำมันกัญชาในการทำให้ผู้ที่ได้รับสาร CBD นั้นตื่นตัวหรือง่วงนอนขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ โดยผู้ที่ใช้สาร CBD ตั้งแต่ 1 ถึง 10 มิลลิกรัม รายงานว่ามีความรู้สึกดีขึ้นและรู้สึกจดจ่อ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการวิตกกังวลหรือปัญหาด้านสมาธิ อย่างไรก็ตามหากใช้น้ำมันกัญชาก่อนนอนจะต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อไม่ให้มีฤทธิ์ในการกระตุ้นก่อนนอน เนื่องจากสาร CBD จะมีฤทธิ์ระงับประสาทแทนเมื่อใช้ในปริมาณมาก

การเกิดปฏิกริยาระหว่างยากับสาร CBD

ผลข้างเคียงของน้ำมันกัญชาที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ปฏิกิริยาของสารแคนนาบินอยด์ต่อยารักษาโรค จากข้อมูลในหนังสือของ Konieczny และ Wilson กล่าวว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของยารักษาโรคที่ใช้กันทั่วไปถูกเปลี่ยนแปลงในตับโดยกลุ่มเอนไซม์ที่เรียกว่า cytochrome P450 ซึ่งสาร CBD ทำการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เหล่านั้น จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิผลของยารักษาโรค

เพราะฉะนั้นการปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้น้ำมันกัญชาจึงเป็นสิ่งสำคัญ หรือทำการตรวจสอบว่าใบสั่งยาของคุณมีการเตือนเกี่ยวกับการเกิดปฏิกริยาต่อกันของยากับเกรปฟรุ๊ตหรือไม่ หากมีการเตือนดังกล่าวยานั้นอาจจะมีการเกิดปฏิกริยาระหว่างยากับกัญชาและสาร CBD และแพทย์อาจจะต้องทำการปรับเปลี่ยนปริมาณของยาที่ใช้

น้ำมันกัญชาได้รับการพิสูจน์ว่ามีความปลอดภัย และหลายๆ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าน้ำมันกัญชามีประสิทธิภาพเช่นกัน แต่ระบบเอนโดรแคนนาบินอยด์ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมีผลข้างเคียงจากการใช้น้ำมันกัญชาเกิดขึ้น แต่ผลข้างเคียงนั้นมีฤทธิ์เบาบางมากเมื่อเทียบกับยารักษาโรคทั่วไป สิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นด้วยการใช้ในปริมาณน้อยๆ อย่างช้าๆ ตามที่แนะนำโดย Konieczny และ Wilson หลังจากนั้นคุณจะทราบว่าปริมาณเท่าไหร่คือปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายและความต้องการของคุณ

ที่มา https://herb.co/learn/cbd-oil-side-effects/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *