กัญชารักษาโรค | โดยผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

กัญชาเป็นพืชประเภทป่านและปอ ซึ่งมีเส้นใยเหนียวมากและครั้งหนึ่งเคยเป็นพืชสำคัญทางการเกษตร เมื่อครั้งกัญชายังเป็นพืชที่ถูกกฎหมายนั้น ... อ่านต่อ