Alaskan Thunder Fuck

Alaskan Thunder Fuck (เรียกอีกอย่างว่า ATF, Matanuska Thunder Fuck หรือ Matanuska Tundra) เป็นกัญชาสายพันธุ์ในตำนานที่มีต้นกำเนิดในเมือง Matanuska Valley ของ Alaska ตามตำนานเดิมทีเป็นการข้ามสายพันธุ์ระหว่าง Northern California sativa กับ Russian ruderalis ... อ่านต่อ